Ansluter dig till de tjänster du behöver

dRural är ett EU-finansierat projekt som kommer att utveckla en tjänstemarknad som syftar till att koppla samman ett ekosystem av slutanvändare och tjänsteleverantörer i glesbygdsområden; leverera ett brett spektrum av tjänster samtidigt som den ökar ekonomisk tillväxt och förbättrar medborgarnas livskvalitet.

Sverige

Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen regionen är ett län i norra Sverige med en yta på 48,945 kvadratkilometer vilket är ungefär samma yta som Slovakien

På denna sida

INTRO

I dRural-projektet agerar Krokoms kommun som ett testområde för länets övriga kommuner

Den totala befolkningen på 132,000 ger en befolkningstäthet på 2.7 invånare per kvadratkilometer.

Ungefär 50 % bor i den enda staden Östersund och 25.5 % av den totala befolkningen är +65 år, med en högre andel på landsbygden.

Regionen består av 8 kommuner där Östersund är regionens administrativa centrum och den största tätorten. Länets ekonomi har historiskt varit baserad på skogsbruk och jordbruk, medan styrkorna idag ligger i småskalig tillverkning, framför allt inom livsmedelsindustrin och turismrelaterade tjänster som är viktiga drivkrafter för regionens ekonomi.

En välkänd fördel med att bo i Jämtland Härjedalen är dess attraktiva landskap och de många möjligheter som detta erbjuder, såsom skidåkning i världsklass och ett rikt friluftsscenario.

Krokom har cirka 15,000 invånare på en yta på 6155 kvadratkilometer. Dess huvudnäringar är inom den gröna sektorn och turism.

UTMANINGAR

Hälsa och åldrande, Ekonomisk tillväxt i regionen, fysisk planering, Liten handelsbas

  • Hälsa och åldrande: länets demografin, med sin åldrande befolkning, innebär utmaningar när det gäller att tillhandahålla jämlik och säker hälso- och socialvård till en befolkning spridd över ett stort geografiskt område.
    År 2017 var förhållandet mellan åldrarna 65+ och <19 var 1,14; förväntas öka till 1,21 år 2030.
  • Ekonomisk tillväxt i regionen: att locka till sig arbetskraft är en stor utmaning. Det finns också en utmaning i att attrahera och säkra kapital till landsbygden. Det finns dock ett växande intresse, delvis på grund av pandemin, för att bosätta sig i regionen samt att investera i dess utveckling.
  • Integrera ekonomisk utveckling och fysisk planering: den ökande betydelsen av turism och förnybar energi, och det förändrade förhållandet mellan jordbruk och turism, skapar nya påfrestningar relaterade till markanvändningen i regionen.
  • Liten handelsbas: regionen har en av de lägsta exportnivåerna som andel av bruttonationalprodukten (BRP) av alla regioner i Sverige. Cirka två tredjedelar av exporten går till de nordiska länderna.